Tháng: Tháng Mười 2018

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Với sự phát triển của quá trình giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng, các quan hệ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài phát…

Xem thêm

Hôn nhân gia đình trong tư pháp quốc tế

Hôn nhân gia đình trong tư pháp quốc tế Sự hợp tác quốc tế giữa các quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng để Tư pháp quốc tế ra đời nhằm điều chỉnh các quan hệ dân sự…

Xem thêm

Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Tôi và chồng sắp cưới của tôi có quốc tịch Hàn Quốc. Chúng tôi quen và tìm hiểu nhau khá lâu. Nay chúng tôi muốn đăng ký…

Xem thêm