Kết Hôn

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Với sự phát triển của quá trình giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng, các quan hệ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài phát…

Xem thêm

Hôn nhân gia đình trong tư pháp quốc tế

Hôn nhân gia đình trong tư pháp quốc tế Sự hợp tác quốc tế giữa các quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng để Tư pháp quốc tế ra đời nhằm điều chỉnh các quan hệ dân sự…

Xem thêm

Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Tôi và chồng sắp cưới của tôi có quốc tịch Hàn Quốc. Chúng tôi quen và tìm hiểu nhau khá lâu. Nay chúng tôi muốn đăng ký…

Xem thêm

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2017

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2017 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2017 được áp dụng theo các căn cứ chính như sau: Luật hôn nhân gia định 2014; Luật hộ…

Xem thêm

Quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài

Quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Hiện nay quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào? Kết hôn có yếu tố nước ngoài có khó khăn gì hơn so với kết…

Xem thêm

Điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài

Điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Tôi và chồng sắp cưới của tôi là người có quốc tịch Hà Lan có ý định làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Vậy việc kết hôn…

Xem thêm

Lệ phí đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Lệ phí đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Tôi được biết Lệ phí đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cao hơn rất nhiều so với kết hôn trong nước. Vậy, mức lệ phí đăng…

Xem thêm

Nghi thức kết hôn có yếu tố nước ngoài

Nghi thức kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Tôi và chồng người Hàn Quốc dự định kết hôn tại Việt Nam. Trong khu phố của tôi cũng đã có người từng kết hôn với người nước ngoài và…

Xem thêm

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở đâu?

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở đâu? Câu hỏi: Tôi và người yêu của mình người Nhật đã chung sống gần 1 năm nay. Hiện giờ tôi và anh muốn đăng ký kết hôn thì việc đăng…

Xem thêm