kết hôn

Hôn nhân gia đình trong tư pháp quốc tế

Hôn nhân gia đình trong tư pháp quốc tế Sự hợp tác quốc tế giữa các quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng để Tư pháp quốc tế ra đời nhằm điều chỉnh các quan hệ dân sự…

Xem thêm

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở đâu?

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở đâu? Câu hỏi: Tôi và người yêu của mình người Nhật đã chung sống gần 1 năm nay. Hiện giờ tôi và anh muốn đăng ký kết hôn thì việc đăng…

Xem thêm

Tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Hôm trước tôi đi đăng ký kết hôn với chồng tôi là người nước ngoài quốc tịch Singapore. Tôi cũng chuẩn bị tờ khai đăng ký kết hôn như…

Xem thêm

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam Câu hỏi: Tôi muốn thực hiện Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam. Chồng của tôi là người Trung Quốc. Vậy tôi phải thực hiện ở…

Xem thêm