tờ khai đăng ký kết hôn

Nghi thức kết hôn có yếu tố nước ngoài

Nghi thức kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Tôi và chồng người Hàn Quốc dự định kết hôn tại Việt Nam. Trong khu phố của tôi cũng đã có người từng kết hôn với người nước ngoài và…

Xem thêm

Tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Hôm trước tôi đi đăng ký kết hôn với chồng tôi là người nước ngoài quốc tịch Singapore. Tôi cũng chuẩn bị tờ khai đăng ký kết hôn như…

Xem thêm