tư vấn kết hôn

Hôn nhân gia đình trong tư pháp quốc tế

Hôn nhân gia đình trong tư pháp quốc tế Sự hợp tác quốc tế giữa các quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng để Tư pháp quốc tế ra đời nhằm điều chỉnh các quan hệ dân sự…

Xem thêm

Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Tôi và chồng sắp cưới của tôi có quốc tịch Hàn Quốc. Chúng tôi quen và tìm hiểu nhau khá lâu. Nay chúng tôi muốn đăng ký…

Xem thêm

Quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài

Quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Hiện nay quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào? Kết hôn có yếu tố nước ngoài có khó khăn gì hơn so với kết…

Xem thêm

Điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài

Điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Tôi và chồng sắp cưới của tôi là người có quốc tịch Hà Lan có ý định làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Vậy việc kết hôn…

Xem thêm