Vợ chồng có nghĩa vụ và quyền đối với nhau như thế nào?

Vợ chồng có nghĩa vụ và quyền đối với nhau như thế nào?

Câu hỏi: Sau khi kết hôn xong, chồng tôi bắt buộc tôi phải theo tôn giáo của anh ấy. Tôi không đồng ý và cho rằng điều này rất vô lý, anh đã vi phạm nghĩa vụ và quyền của vợ chồng. Có điều luật nào quy định về điều này không? Nhờ Anh chị tư vấn giúp tôi. 

(Chị Nguyễn Thị Q., Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời: Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi thắc mắc về Bộ phận tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Vợ chồng có nghĩa vụ và quyền đối với nhau như thế nào?

Luật Hôn nhân gia đình 2014 đã quy định chi tiết về quan hệ hôn nhân. Trong đó, Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Việc kết hôn này được ghi nhận bằng Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sau khi nam, nữ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Vợ chồng có các nghĩa vụ và quyền đối với nhau như thế nào?

Điều 17. Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng

Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.

Điều 18. Bảo vệ quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng

Quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ.

Điều 19. Tình nghĩa vợ chồng

1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

Điều 20. Lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng

Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.

Điều 21. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng

Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau.

Điều 22. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng

Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

Điều 23. Quyền, nghĩa vụ về học tập, làm việc, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Như vậy, việc chồng bắt buộc vợ phải theo tôn giáo của chồng là vi phạm Điều 22 Luật Hôn nhân gia đình 2014 về Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng.

http://tuvanhonnhan.net/thu-tuc-dang-ky-ket-hon-lan-2/

Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho bạn các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên. Bạn vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Hotline: 090.145.1945 hoặc 0902.990.954

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *